Praesidium Fatima (Junior), họp mỗi Chúa Nhật từ 3:30 PM - 4:30 PM
 
Các Praesidia họp thứ Hai hàng tuần từ 7:45 PM - 9:00 PM
 • Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 • Đức Mẹ Guadalupe 
 • Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi
 • Đức Mẹ Sao Biển
 • Mẹ Khiết Tâm
 • Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 • Đức Mẹ Trinh Vương
Các Praesidia họp thứ Bảy hàng tuần từ 8:45 AM - 10:00 AMĐức Mẹ La Vang
 • Đức Mẹ La Vang
 • Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
 • Đức Mẹ Camelo
 • Nữ Vương Hoà Bình
 • Đức Mẹ Lộ Đức
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas