Hội Viên Hoạt Động

Maria Têrêxa Lê Thị Liên – Trưởng Prasidium
Phanxicô Xavier Lý phước Hồng – Phó
Giuse Nguyễn Đôn – Thư Ký
Anna Lưu Mai Hạnh – Thủ Quỹ
Têrêxa Lê Thị Ca
Maria Hood Lan
Maria Trần Thị Ngoan
Giuse Maria Phạm Khắc Nghĩa
Anna Maria Nguyễn Thị Đan
Anna Trần Thị Xuân Hương
Maria Đinh Kim
Maria Vũ Thị Sen
Maria Đỗ Mỹ Yến
 
Hội Viên Tán Trợ
Phêrô Vũ Hán
Maria Vũ Thí Nhường
Maria Trần Thị Huê
Giuse Trương Cao Sơn
Maria Đào Kim Phượng
Maria Nguyễn Thị Đào
Maria Lý Mỹ Lợi
Maria Nguyễn Thị Hương
Maria Lê Thị Yêu
Têrêxa Nguyễn Thị Nụ
Maria Trần Thị Kim Hai
Maria Nguyễn Thị Thuý
Anna Huỳnh Thị Ngọc Lan
Giuse Hồ Đức Thắng
Maria Đinh Thị Tiếng

 
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas