Hội Viên Hoạt Động Teresa Hoàng Thị Vân (Trưởng)
Teresa Monica Phan ( Phó)
Teresa Nguyễn Ngọc Phương Thuỷ (Thư Ký)
Maria Nguyễn Hồng Liên (Thủ Quỹ)
Anna Vũ thị Hường
Maria Nguyễn Kim Lan
Maria Vũ Kim Yến
Maria Vũ Phương Dung
Maria Magdalena Kim Hường
Phêrô Nguyễn Doãn Quân
Maria Nguyễn Hồng Phi
Maria Đoàn Hồng Phụng
Maria Phạm Trần Diệu Linh
Maria Nguyễn Thị Nuôi 
Hội Viên Tán Trợ

MariaNguyễn Thị Hảo

Maria Nguyễn Thị Sinh

Maria Nguyễn Thị Thắm

Tađêô Phan Văn Thanh

Anna Trần Hoà

Giuse Bùi Minh Thiện

Maria Phan Thi Sen

Maria Hoàng Vũ Th Thanh

Maria Trần Anh

Nguyễn T Hường

Ông Nguyễn V Tới

Bà Nguyễn V Tới

Mẹ Kinh

Anna Vũ Kim Thoa

Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas