Hội Viên Hoạt Động

Giuse

Đào Huy Lâm

Giuse

Nguyễn Văn Minh

Giacôbê

Nguyễn Đức Chi

Mattha

Nguyễn Thị Giỏi

Anphongsô

Vũ Ngữ

Giuse

Phạm Huy Thể

Giuse

Đào Huy Sỹ

M.Madalena

Michell H.Lê

Maria

Hoàng Kim Lan

Phêrô

Hồ Trần Trí

P.Savie

Chu Quang Vinh

 
Hội Viên Tán Trợ

Micae

Lê Long Hảo

Maria

Trần Thị Bình

Maria

Lê Trần K.Anh

Phao lô

Phạm Đức Hùng

Maria

Đinh Thị Vân

Giuse

Nguyễn Cao Sơn

Maria

Đỗ Thị Sang

Giuse

Trần Văn Tích

Maria

Nguyễn.T.Vuọng

Phê Rô

Úy Đề

Anna

Trương T.Dung

Giuse

Nguyễn Văn Đắc

Maria

Vũ Thị Khấn

Maria

Nguyễn T.Vạng

Maria

Đào Thị Đệ

Maria

Kim Đào

Phê Rô

Nguyễn V.Quyết

Maria

Chị Thanh (Vợ)

Maria

Nguyễn Thị Sinh

Đa Minh

Nguyễn Viết Khanh

Maria

Lê Rhij Ngọ

Maria

Huỳnh Liễu

Maria

LeeT.Kim Hồng

Gi cô bê

Nguyễn Diền

Maria

Nguyễn Thị Kim Liên

 
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas