Hội Viên Hoạt Động

Giuse 

Nguyễn đức Trọng (Trưởng)

Gia cô bê

Nguyễn Chấn (Phó)

Tê rê sa

Nguyễn Như Ý (Thư Ký)

Tê rê sa

Đinh Hoa Lan (Thủ Quỹ)

Tê rê sa

Vũ t Kim Loan

Phê  rô

Nguyễn Bá

Giuse 

Vu Trung Thanh

Maria Madalena

Nguyen thi Thu

Phê  rô

Tran Huu Thanh

Maria

Vu thi Minh Tam

Catarina

Ly thi Kim Phien

Gioan Baotixita

Pham Thuy Dien

 
Hội Viên Tán Trợ

Phaolô Ngô Suốt

Maria Nguyễn t Minh

Clara Ngô Gia Phúc

Têrêsa Vũ Thị Phương

Têrêsa Trần t Tuyết

Maria Đoàn t Hương

Micae Lê Long Hảo

Maria Trần t Bình

Maria Trần Kim Anh

Maria Trần t Huệ

Anna Lê t Mừng

Têrêsa Vũ Thúy Phượng

Giuse Phạm Văn Loan

Maria Trần t Dung

Maria Ngô t Lành

Maria Ngô t Tương

Anna Nguyễn Thy

Cecilia Nguyễn t Liên

Maria Lương Bạch Tuyết

Maria Trần thị Tú 
Tôma Nguyễn Huy Chang 
 
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas