Hội Viên Hoạt Động

Giuse Nguyễn Trung Hải (Trưởng)

Maria Nguyễn Thị Khuyến (Phó)

Phê rô Nguyễn Văn Kết (Thư Ký)

Giuse Nguyễn Đình Chấn (Thủ Quỹ)

Tê rê sa Nguyễn Thị Tuyết

Luca Trần Bá Rinh

Gioan Baotixita Nguyễn Văn Loan

Catarina Nguyễn Ngọc Ánh

Anna Trần Thị Chi Lan

Maria Nguyễn Xuân Thảo

Giuse Trịnh Nguyên Khanh

Maria Nguyễn Vũ Thùy Trang

Vicente Nguyễn Duy Hải

Phê rô Vũ Đức Khánh

Nguyễn Thanh Đạo 
 
Hội Viên Tán Trợ

Têrêsa Vũ Thị Lạc

Phêrô Nguyễn Văn Quyết

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Tình

Maria Nguyễn Thị Kim Cúc

Nguyễn Thị Trinh

Bùi thị Tuyết

Maria Nguyễn thị Thế

Đinh Thị Hạt

Huỳnh Ba

Phạm Quang

Phạm Phương

Maria Nguyễn Thị Miên

Nguyễn Minh Sử

Bảo Khanh

Huỳnh Thị Hương

Lê Thị Thu

Maria Vũ Thị Lan Hương

Anna Nguyễn Thị Minh Trang

Maria Têrêsa Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Quỳnh

Cecilia Phạm Thị Nhị

Maria Huỳnh Thị Thu Liễu

Rô cô Nguyễn Văn Nghị

Giuse Đỗ Viết Cư

Anna Nguyễn Thị Mơi

Têrêsa Đỗ Thị Kim Yến

Phaolô Phạm Thanh Hùng

Maria Đăng Uyển Phương

Tê rê sa Dương Thị Bạch Lan

Maria Nguyễn Thị Hương

Anna Lê thị Lưu

Maria Phạm Thị Hợi

Maria Phạm Thị Hương

Giuse Nguyễn Văn Phê

Maria Nguyễn Thị Hồng (Vang)

Giuse Nguyễn Quang Trung

Maria Trần Thị Tuyết

Maria Nguyễn Thanh Bình

 
Legio Maria - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland, Texas